Disclaimer en Privacy

De informatie verzonden in onze e-mailberichten is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie of informatie van de website aan derden is, behoudens toestemming van Rabelink Finance Consultancy B.V. en/of RAPAR Holding B.V., niet toegestaan.

Rabelink Finance Consultancy B.V. of RAPAR Holding B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Rabelink Finance Consultancy B.V. of RAPAR Holding B.V. kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op berichten die wij per e-mail versturen of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.

Indien een e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. Rabelink Finance Consultancy B.V. en RAPAR Holding B.V. hanteren bij de uitoefening van hun werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden.